PROFIL

Cieľom spoločnosti je budovať pre našich zákazníkov stavebné diela zrealizované vo vysokom štandarde a realizovať stavby v požadovanom a dohodnutom termíne a plánovanom rozpočtovom náklade.

Predmety spolupráce:


  • Realizácia stavebných prác všetkého druhu, hlavne v oblastiach pozemného, inžinierskeho a priemyselného staviteľstva
  • Kompletné rekonštrukcie obytných, administratívnych, obchodných a priemyselných objektov
  • Výstavba nových objektov (obytných, administratívnych, priemyselných)
  • Stavebná, projektová a inžinierska príprava stavieb, organizačné a obchodné zabezpečenie stavieb, ostatnú činnosť, poradenské a konzultačné činnosti pre investorov.

Výstavba pozemných objektov, občianskych, priemyselných, inžinierskych stavieb predstavuje hlavnú činnosť. Trendom súčasného stavebníctva je používanie nových stavebných materiálov a technológií. Zvládnutie týchto technológií v praxi a používanie progresívnych stavebných materiálov napomáha firme sa uplatniť v súčasnej konkurencii a splniť náročné požiadavky objednávateľov. Uvedené postupy používa firma i pri rekonštrukčných prácach.